MÁY QUÉT MÃ VẠCH ZEBRA

Lưới Danh sách

Máy quét mã vạch Zebra DS2278

Liên hệ

Loại : 1D +2D

Chuẩn kết nối : Không dây , RS-232; USB; Keyboard Wedge

Tốc độ quét :  Image Sensor : 1,280 x 800 pixels

Công nghệ quét : Quét ảnh tuyến tính (Linaer Imager)

Xem chi tiết

Máy Quét Mã Vạch Zebra DS2208

2.980.000₫
3.500.000₫

Máy Quét Mã Vạch Zebra DS2208

2.980.000₫
3.500.000₫

Loại : 1D +2D

Chuẩn kết nối : Có dây , RS-232; USB; Keyboard Wedge,IBM

Tốc độ quét :  Image Sensor : 1,280 x 800 pixels

Công nghệ quét : Quét ảnh tuyến tính (Linaer Imager)

Xem chi tiết

Máy quét mã vạch Zebra DS3678

16.800.000₫
19.000.000₫

Máy quét mã vạch Zebra DS3678

16.800.000₫
19.000.000₫

Loại : 1D +2D

Chuẩn kết nối : Không dây , RS-232; USB; Keyboard Wedge

Tốc độ quét :  Image Sensor : 1,280 x 800 pixels

Công nghệ quét : Quét ảnh tuyến tính (Linaer Imager)

Xem chi tiết

Máy quét mã vạch Zebra DS3608

25.300.000₫
26.900.000₫

Máy quét mã vạch Zebra DS3608

25.300.000₫
26.900.000₫

Loại : 1D + 2D

Chuẩn kết nối : Có dây, RS-232; USB; Keyboard Wedge

Tốc độ quét : Image Sensor : 1,280 x 800 pixels

Công nghệ quét : Quét ảnh tuyến tính (Linaer Imager)

Xem chi tiết

Máy quét mã vạch Zebra DS2278

11.500.000₫
12.500.000₫

Máy quét mã vạch Zebra DS2278

11.500.000₫
12.500.000₫

Loại : 1D + 2D

Chuẩn kết nối : Có dây ,USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX over RS485

Tốc độ quét : Up to 5 in./13 cm. per second for 13 mil UPC

Công nghệ quét : Quét ảnh tuyến tính (Imagers)

Xem chi tiết

Máy quét mã vạch Zebra CS3070

5.200.000₫
6.500.000₫

Máy quét mã vạch Zebra CS3070

5.200.000₫
6.500.000₫

Loại : 1D

Chuẩn kết nối : Có dây; USB; Bluetooth

Bộ nhớ : 512Mb

Công nghệ quét : Quét laser, đơn tia

Xem chi tiết

Máy quét mã vạch Zebra CS3000

5.000.000₫
6.500.000₫

Máy quét mã vạch Zebra CS3000

5.000.000₫
6.500.000₫

Loại : 1D

Chuẩn kết nối : Có dây, USB

Bộ nhớ: 512Mb

Công nghệ quét : Quét laser, đơn tia

Xem chi tiết

Máy quét mã vạch Zebra LS1203 - HD

1.890.000₫
2.300.000₫

Máy quét mã vạch Zebra LS1203 - HD

1.890.000₫
2.300.000₫

Loại : 1D

Chuẩn kết nối : Có dây, RS-232; USB; Keyboard Wedge

Tốc độ quét : 100 scans per second typical

Công nghệ quét : Quét laser, đơn tia

Xem chi tiết

Máy quét mã vạch Zebra LS1203 - SR

1.350.000₫
1.650.000₫

Máy quét mã vạch Zebra LS1203 - SR

1.350.000₫
1.650.000₫

Loại : 1D

Chuẩn kết nối : Có dây, RS-232; USB; Keyboard Wedge

Tốc độ quét : 100 scans per second typical

Công nghệ quét : Quét laser, đơn tia

Xem chi tiết

Máy quét mã vạch Zebra LS22208 - SR

1.750.000₫
2.200.000₫

Máy quét mã vạch Zebra LS22208 - SR

1.750.000₫
2.200.000₫

Loại : 1D

Chuẩn kết nối : Có dây, RS-232; USB; Keyboard Wedge

Tốc độ quét : 100 scans per second typical

Công nghệ quét : Quét laser, đơn tia

 

Xem chi tiết
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0832846666