Lưới Danh sách

Máy in mã vạch Godex G530 - 300Dpi

5.450.000₫
6.350.000₫

Máy in mã vạch Godex G530 - 300Dpi

5.450.000₫
6.350.000₫
 • Công nghệ in: Truyền nhiệt gián tiếp / Trực tiếp
 • Bộ nhớ máy: 8MB Flash, SDRAM 16MB
 • Độ phân giải: 300 dpi (8dots/mm)
 • Tốc độ in: 5 IPS/giây
 • Thương hiệu: Godex
Xem chi tiết

Máy in mã vạch TSC ME240 - 203Dpi

14.450.000₫
18.000.000₫

Máy in mã vạch TSC ME240 - 203Dpi

14.450.000₫
18.000.000₫

Model    ME 240
Độ phân giải    203 DPI
Công nghệ in    In truyền nhiệt /nhiệt trực tiếp
Tốc độ in    6 ips
Chiều rộng nhãn in    104mm
chiều dài nhãn in    2286mm

Xem chi tiết

Máy in mã vạch TSC ME340 - 300Dpi

17.500.000₫
21.000.000₫

Máy in mã vạch TSC ME340 - 300Dpi

17.500.000₫
21.000.000₫

Model    ME340

 Độ phân giải     300 DPI
 Phương pháp in     In nhiệt gián tiếp/ trực tiếp
 Tốc độ in tối đa     102mm (4”)/second
 Mực in sử dụng    
 Ribbon 450m mặt mực outside

 Chiều rộng nhãn in tối đa     104 mm (4.09“)
 Chiều dài nhãn in  tối đa     1,016 mm (40“)

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Godex G500 - 203Dpi

3.390.000₫
4.500.000₫

Máy in mã vạch Godex G500 - 203Dpi

3.390.000₫
4.500.000₫
 • Công nghệ in: Truyền nhiệt gián tiếp
 • Bộ nhớ máy: 8MB Flash, SDRAM 16MB
 • Độ phân giải: 203 dpi (8dots/mm)
 • Tốc độ in: 5 IPS/giây
 • Thương hiệu: Godex
Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT620-300 Dpi

89.000.000₫
105.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT620-300 Dpi

89.000.000₫
105.000.000₫

In nhiệt trực tiếp / in nhiệt qua ribbon mực

Tốc độ in (max) : 14 ips (356mm / sec)

300 dpi / 12 dots per mm

Chiều rộng in : 104mm

Giao tiếp hệ thống : USB 2.0 and RS-232 serial ports ,Gigabit Ethernet / Bluetooth, Wireless 802.11ac, Parallel (Optional)

RFID : hỗ trợ nhãn UHF EPC GEN 2 V2, ISO/IEC 18000-63 và RAIN RFID 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT620-203 Dpi

78.000.000₫
84.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT620-203 Dpi

78.000.000₫
84.000.000₫

In nhiệt trực tiếp / in nhiệt qua ribbon mực

Tốc độ in (max) : 14 ips (356mm / sec)

Độ phân giải : 203 dpi / 8 dots per mm

Chiều rộng in : 104mm

Giao tiếp hệ thống : USB 2.0 and RS-232 serial ports ,Gigabit Ethernet / Bluetooth, Wireless 802.11ac, Parallel (Optional)

RFID : hỗ trợ nhãn UHF EPC GEN 2 V2, ISO/IEC 18000-63 và RAIN RFID 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT610 - 600 Dpi

78.000.000₫
84.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT610 - 600 Dpi

78.000.000₫
84.000.000₫

In nhiệt trực tiếp / in nhiệt qua ribbon mực

Tốc độ in (max) : 14 ips (356mm / sec)

Độ phân giải : 600 dpi / 24 dots per mm

Chiều rộng in : 104mm

Giao tiếp hệ thống : USB 2.0 and RS-232 serial ports ,Gigabit Ethernet / Bluetooth, Wireless 802.11ac, Parallel (Optional)

RFID : hỗ trợ nhãn UHF EPC GEN 2 V2, ISO/IEC 18000-63 và RAIN RFID 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT610 - 300 Dpi

53.000.000₫
59.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT610 - 300 Dpi

53.000.000₫
59.000.000₫

In nhiệt trực tiếp / in nhiệt qua ribbon mực

Tốc độ in (max) : 14 ips (356mm / sec)

Độ phân giải :

300 dpi / 12 dots per mm 

Chiều rộng in : 104mm

Giao tiếp hệ thống : USB 2.0 and RS-232 serial ports ,Gigabit Ethernet / Bluetooth, Wireless 802.11ac, Parallel (Optional)

RFID : hỗ trợ nhãn UHF EPC GEN 2 V2, ISO/IEC 18000-63 và RAIN RFID 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT610 - 203 Dpi

50.000.000₫
56.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT610 - 203 Dpi

50.000.000₫
56.000.000₫

In nhiệt trực tiếp / in nhiệt qua ribbon mực

Tốc độ in (max) : 14 ips (356mm / sec)

Độ phân giải :

203 dpi / 8 dots per mm

Chiều rộng in : 104mm

Giao tiếp hệ thống : USB 2.0 and RS-232 serial ports ,Gigabit Ethernet / Bluetooth, Wireless 802.11ac, Parallel (Optional)

RFID : hỗ trợ nhãn UHF EPC GEN 2 V2, ISO/IEC 18000-63 và RAIN RFID 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT510 - 300 Dpi

35.000.000₫
38.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT510 - 300 Dpi

35.000.000₫
38.000.000₫
 • Độ phân giải 203dpi.
 • Khổ giấy in: 104mm. Chiều dài cuộn giấy in tối đa: 150m. Khổ mực in 110mmx450m.
 • Tốc độ in tối đa: 12ips (305mm/s).
 • Ứng dụng: Cho các mô hình nhà máy sản xuất, các công ty vận tải logistics….
Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT510 - 203 Dpi

35.000.000₫
38.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT510 - 203 Dpi

35.000.000₫
38.000.000₫
 • Độ phân giải 203dpi.
 • Khổ giấy in: 104mm. Chiều dài cuộn giấy in tối đa: 150m. Khổ mực in 110mmx450m.
 • Tốc độ in tối đa: 12ips (305mm/s).
 • Ứng dụng: Cho các mô hình nhà máy sản xuất, các công ty vận tải logistics….
Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 220Xi4 300Dpi

159.000.000₫
182.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 220Xi4 300Dpi

159.000.000₫
182.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 8.5" (216mm)

Tốc độ in: Up to 10" per second (203 dpi)

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 220Xi4 203Dpi

148.000.000₫
160.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 220Xi4 203Dpi

148.000.000₫
160.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 8.5" (216mm)

Tốc độ in: Up to 10" per second (203 dpi)

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 170Xi4 (300Dpi)

86.000.000₫
89.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 170Xi4 (300Dpi)

86.000.000₫
89.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 6.6" (168 mm) maximum

Tốc độ in: up to 12" 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 170Xi4 (203Dpi)

82.500.000₫
89.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 170Xi4 (203Dpi)

82.500.000₫
89.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 6.6" (168 mm) maximum

Tốc độ in: up to 12" 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 140Xi4 203Dpi

73.500.000₫
79.800.000₫

Máy in mã vạch Zebra 140Xi4 203Dpi

73.500.000₫
79.800.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 5.04" (128mm)

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (600Dpi)

77.800.000₫
85.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (600Dpi)

77.800.000₫
85.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 600 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.0" (102 mm) maximum

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (300Dpi)

50.100.000₫
56.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (300Dpi)

50.100.000₫
56.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.0" (102 mm) maximum

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (203Dpi)

47.200.000₫
52.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (203Dpi)

47.200.000₫
52.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.0" (102 mm) maximum

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 105SL Plus (300Dpi)

35.400.000₫
39.500.000₫

Máy in mã vạch Zebra 105SL Plus (300Dpi)

35.400.000₫
39.500.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.01" (102 mm) maximum

Tốc độ in: up to 300 dpi: 10" (254 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 105SL Plus (203Dpi)

30.400.000₫
33.560.000₫

Máy in mã vạch Zebra 105SL Plus (203Dpi)

30.400.000₫
33.560.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.01" (102 mm) maximum

Tốc độ in: up to 12" (305 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT420 (300Dpi)

47.500.000₫
52.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT420 (300Dpi)

47.500.000₫
52.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 6.6"/168 mm

Tốc độ in: up to 12" (305 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT420 (203Dpi)

39.600.000₫
45.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT420 (203Dpi)

39.600.000₫
45.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 6.6"/168 mm

Tốc độ in: up to 12" (305 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT410 (600Dpi)

43.600.000₫
46.500.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT410 (600Dpi)

43.600.000₫
46.500.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 600 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.09" (104 mm) maximum

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0901 732 237