MÁY IN MÃ VẠCH ZEBRA

Lưới Danh sách

Máy in mã vạch Zebra ZD230 ( thay thế GT800) -203Dpi

4.950.000₫
5.700.000₫

Bộ nhớ: 256 MB Flash; 128 MB SDRAM.

- Tốc độ in: 6 inches/giây. 

- Chiều rộng in tối đa: 104 mm.

- Độ phân giải: 203 dpi.

- Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp/ In nhiệt qua ribbon mực.

- Dùng mực in cuộn: 110mm x 300m.

- Hỗ trợ kết nối: USB.

- Ứng dụng: Trong ngành bán lẻ, văn phòng, ngành sản xuất…

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT421-300Dpi

59.800.000₫
63.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT421-300Dpi

59.800.000₫
63.000.000₫

Độ phân giải : 300Dpi

Thương hiệu : Zebra

Model : ZT421

Bảo hành 12 tháng với máy, 06 tháng với đầu in tiêu chuẩn của Hãng

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT421-203Dpi

53.000.000₫
59.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT421-203Dpi

53.000.000₫
59.000.000₫
Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT411-600Dpi

54.000.000₫
64.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT411-600Dpi

54.000.000₫
64.000.000₫

Thương hiệu : Zebra

Model : ZT411

Độ phân giải : 600Dpi

Bảo hành : 12 tháng với máy, 06 tháng với đầu in

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT411-300Dpi

24.500.000₫
26.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT411-300Dpi

24.500.000₫
26.000.000₫

Thương hiệu : Zebra

Model : ZT411

Độ phân giải : 300Dpi

Bảo hành : 12 tháng với máy, 06 tháng với đầu in

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT411-203Dpi

21.500.000₫
43.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT411-203Dpi

21.500.000₫
43.000.000₫

Thương hiệu : Zebra

Model : Zt411

Độ phân giải : 203Dpi

Bảo hành : 12 tháng với máy, 06 tháng với đầu in

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT620-300 Dpi

89.000.000₫
105.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT620-300 Dpi

89.000.000₫
105.000.000₫

In nhiệt trực tiếp / in nhiệt qua ribbon mực

Tốc độ in (max) : 14 ips (356mm / sec)

300 dpi / 12 dots per mm

Chiều rộng in : 104mm

Giao tiếp hệ thống : USB 2.0 and RS-232 serial ports ,Gigabit Ethernet / Bluetooth, Wireless 802.11ac, Parallel (Optional)

RFID : hỗ trợ nhãn UHF EPC GEN 2 V2, ISO/IEC 18000-63 và RAIN RFID 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT620-203 Dpi

78.000.000₫
84.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT620-203 Dpi

78.000.000₫
84.000.000₫

In nhiệt trực tiếp / in nhiệt qua ribbon mực

Tốc độ in (max) : 14 ips (356mm / sec)

Độ phân giải : 203 dpi / 8 dots per mm

Chiều rộng in : 104mm

Giao tiếp hệ thống : USB 2.0 and RS-232 serial ports ,Gigabit Ethernet / Bluetooth, Wireless 802.11ac, Parallel (Optional)

RFID : hỗ trợ nhãn UHF EPC GEN 2 V2, ISO/IEC 18000-63 và RAIN RFID 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT610 - 600 Dpi

65.800.000₫
74.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT610 - 600 Dpi

65.800.000₫
74.000.000₫

In nhiệt trực tiếp / in nhiệt qua ribbon mực

Tốc độ in (max) : 14 ips (356mm / sec)

Độ phân giải : 600 dpi / 24 dots per mm

Chiều rộng in : 104mm

Giao tiếp hệ thống : USB 2.0 and RS-232 serial ports ,Gigabit Ethernet / Bluetooth, Wireless 802.11ac, Parallel (Optional)

RFID : hỗ trợ nhãn UHF EPC GEN 2 V2, ISO/IEC 18000-63 và RAIN RFID 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT610 - 300 Dpi

45.800.000₫
51.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT610 - 300 Dpi

45.800.000₫
51.000.000₫

In nhiệt trực tiếp / in nhiệt qua ribbon mực

Tốc độ in (max) : 14 ips (356mm / sec)

Độ phân giải :

300 dpi / 12 dots per mm 

Chiều rộng in : 104mm

Giao tiếp hệ thống : USB 2.0 and RS-232 serial ports ,Gigabit Ethernet / Bluetooth, Wireless 802.11ac, Parallel (Optional)

RFID : hỗ trợ nhãn UHF EPC GEN 2 V2, ISO/IEC 18000-63 và RAIN RFID 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT610 - 203 Dpi

44.500.000₫
49.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT610 - 203 Dpi

44.500.000₫
49.000.000₫

In nhiệt trực tiếp / in nhiệt qua ribbon mực

Tốc độ in (max) : 14 ips (356mm / sec)

Độ phân giải :

203 dpi / 8 dots per mm

Chiều rộng in : 104mm

Giao tiếp hệ thống : USB 2.0 and RS-232 serial ports ,Gigabit Ethernet / Bluetooth, Wireless 802.11ac, Parallel (Optional)

RFID : hỗ trợ nhãn UHF EPC GEN 2 V2, ISO/IEC 18000-63 và RAIN RFID 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT510 - 300 Dpi

35.000.000₫
38.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT510 - 300 Dpi

35.000.000₫
38.000.000₫
  • Độ phân giải 203dpi.
  • Khổ giấy in: 104mm. Chiều dài cuộn giấy in tối đa: 150m. Khổ mực in 110mmx450m.
  • Tốc độ in tối đa: 12ips (305mm/s).
  • Ứng dụng: Cho các mô hình nhà máy sản xuất, các công ty vận tải logistics….
Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT510 - 203 Dpi

35.000.000₫
38.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT510 - 203 Dpi

35.000.000₫
38.000.000₫
  • Độ phân giải 203dpi.
  • Khổ giấy in: 104mm. Chiều dài cuộn giấy in tối đa: 150m. Khổ mực in 110mmx450m.
  • Tốc độ in tối đa: 12ips (305mm/s).
  • Ứng dụng: Cho các mô hình nhà máy sản xuất, các công ty vận tải logistics….
Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 220Xi4 300Dpi

159.000.000₫
182.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 220Xi4 300Dpi

159.000.000₫
182.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 8.5" (216mm)

Tốc độ in: Up to 10" per second (203 dpi)

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 220Xi4 203Dpi

148.000.000₫
160.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 220Xi4 203Dpi

148.000.000₫
160.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 8.5" (216mm)

Tốc độ in: Up to 10" per second (203 dpi)

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 170Xi4 (300Dpi)

86.000.000₫
89.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 170Xi4 (300Dpi)

86.000.000₫
89.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 6.6" (168 mm) maximum

Tốc độ in: up to 12" 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 170Xi4 (203Dpi)

82.500.000₫
89.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 170Xi4 (203Dpi)

82.500.000₫
89.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 6.6" (168 mm) maximum

Tốc độ in: up to 12" 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 140Xi4 203Dpi

73.500.000₫
79.800.000₫

Máy in mã vạch Zebra 140Xi4 203Dpi

73.500.000₫
79.800.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 5.04" (128mm)

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (600Dpi)

67.500.000₫
72.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (600Dpi)

67.500.000₫
72.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 600 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.0" (102 mm) maximum

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (300Dpi)

50.100.000₫
56.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (300Dpi)

50.100.000₫
56.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.0" (102 mm) maximum

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (203Dpi)

47.200.000₫
52.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (203Dpi)

47.200.000₫
52.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.0" (102 mm) maximum

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 105SL Plus (300Dpi)

35.400.000₫
39.500.000₫

Máy in mã vạch Zebra 105SL Plus (300Dpi)

35.400.000₫
39.500.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.01" (102 mm) maximum

Tốc độ in: up to 300 dpi: 10" (254 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 105SL Plus (203Dpi)

30.400.000₫
33.560.000₫

Máy in mã vạch Zebra 105SL Plus (203Dpi)

30.400.000₫
33.560.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.01" (102 mm) maximum

Tốc độ in: up to 12" (305 mm)/sec

Xem chi tiết
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0901732237